آفرینه

رمان جاز

رمان ((جاز)) که به سبک پسامدرن و با زبانی استعاری نوشته شده توصیفی است از جامعه رنگین پوست امریکا در دو دهه ۳۰ـ ۱۹۲۰و در واقع روایتی است از نسلی که با پشت سرنهادن جنگ، و درگیر شدن با پیامدهای آن، در جست و جوی فضایی آرام برای زیستن هستند …

بیشتر بخوانید »